Goda exempel


Vedeldningsinformation

Alingsås kommun har hyfsat bra vedeldningsinformation på sin hemsida.


Var får du elda i Malmö kommun?
Malmö har delat in staden i olika områden, där man tagit hänsyn till om eldning sker t ex nära dagis, skolor, sjukhem, i radhus- och kedjehusbebyggelse, med mekanisk tilluft, i områden med fjärrvärme etc.

Var får du elda i Malmö?


Malmö stad

Var får du elda i Malmö kommun?
Malmö har delat in staden i olika områden, där man tagit hänsyn till om eldning sker t ex nära dagis, skolor, sjukhem, i radhus- och kedjehusbebyggelse, med mekanisk tilluft, i områden med fjärrvärme etc.

Var får du elda i Malmö?


Miljösamverkan Skåne

har tagit fram Policy för småskalig vedeldning för Skånes kommuner. Har samtliga 33 kommuner beslutat anta denna - eller vilken kommun har underlåtit detta?


Jönköping

Redan 1998 kom Jönköping ut med en miljöstrategi för fastbränsleledning.
Centrala biobränsleanläggningar orsakar avsevärt mindre luftföroreningar än vad individuell uppvärmning i pannor orsakar, därför ska det primära vara centrala anläggningar då nya bostadsområden planeras.
Samt att man även i befintlig bebyggelse där det är lämpligt ändrar uppvärmningsform.

I Översiktsplanen redovisas områden som man anser vara olämpliga för fastbränsleeldning på grund av lokalklimat i kombination med täthet i bebyggelsen.
Kommunen kan även i detaljplan meddela bestämmelser om lämplig uppvärmningsform och förbud mot viss form av individuell uppvärmning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bevakar i det löpande arbetet planläggningen i kommunen.2007-2015 Frisk Luft – Nu!
Första sidan
Om Nätverket
Nyheter
Vad finns i röken?
Hälso- och miljöpåverkan
Lagar, regelverk
Forskning, artiklar
Vad gör myndigheter, kommuner o d
Så här gör du om du blir störd av rök
Goda exempel
Brev
Länkar
Broschyrer
Kontakta oss