Broschyrer och foldrar


Sverige

Astma och Allergi Förbundet   Informationsbladet - Småskalig vedeldning


Danmark

Informationsfoldrar från Brænderøgsgruppen:
 1. Den hyggliga öppna spisen och den skadliga röken
 2. Från kolrök till trärök?
 3. Framtidens bostadsuppvärming?
 4. Har du problem med hosta hemma?

Hotspots från CNAS (Center for Natur, Arbejde og Samfund):
 1. Braskaminer förorenar mer än vägrafiken
 2. Dioxin från braskaminer
 3. Tjärstoff från braskaminer
 4. För låga skorstenar ger grannproblem
 5. CO2-utsläpp från olika bränslen
 6. Vilka skorstenar förorenar mest?
 7. Ett akut miljöproblem: Varför är lekplatsens jord förorenat?
 8. Risk för lungcancer från bostadsuppvärmning med trä
 9. Vilka möjligheter har kommunala myndigheter för att reglera luftföroreningen fra braendeovne


USA

Burning Issues   Cancer Recovery and Wood Smoke

Burning Issues   Wood Smoke2008 Frisk Luft – Nu!
Första sidan
Om Nätverket
Nyheter
Vad finns i röken?
Hälso- och miljöpåverkan
Lagar, regelverk
Forskning, artiklar
Vad gör myndigheter, kommuner o d
Så här gör du om du blir störd av rök
Goda exempel
Brev
Länkar
Broschyrer
Kontakta oss